Kotevní šrouby

  • Anchor Bolts For Fixing Bracket

    Kotevní šrouby pro upevňovací držák

    Expanzní šrouby výtahu jsou rozděleny na expanzní šrouby skříně a expanzní šrouby pro opravy vozidel, které se obvykle skládají ze šroubu, expanzní trubky, ploché podložky, pružné podložky a šestihranné matice. Princip upevnění rozpínacího šroubu: použijte klínový svah k podpoření roztažnosti k vytvoření třecí spojovací síly k dosažení pevného účinku. Obecně lze říci, že poté, co je rozpínací šroub zasunut do otvoru na zemi nebo na zdi, pomocí klíče utáhněte matici na rozpínacím šroubu ve směru hodinových ručiček.