Jezdící schody

  • Indoor And Outdoor Escalators

    Vnitřní a venkovní eskalátory

    Eskalátor se skládá z žebříkové silnice a zábradlí na obou stranách. Mezi její hlavní součásti patří schůdky, trakční řetězy a řetězová kola, systémy vodicích kolejnic, hlavní převodové systémy (včetně motorů, zpomalovacích zařízení, brzd a mezilehlých převodových článků atd.), Hnací vřetena a žebříkové komunikace.